top of page

concurs Lausanne (Berée)

225 habitatges de renda lliure, renda protegida i per estudiants.
215 places d'aparcament cobert. 20 places descobertes.
Planta baixa

Planta baixa

Planta tipus

Planta tipus

Seccions

Seccions

Complex de 7 edificis: residencial+oficines+comerç

Edificis segons volumetries del Plà General d'Actuació veïnes a l'autopista nacional.

Parcel·la al costat d'una faigeda i de rierols amb protecció ambiental.

Cal donar resposta a la dimensió social del barri, la varietat social, la qualitat de vida i la relació entre els habitants.

bottom of page